Aanpak van HenK

Stichting Huis en Kapitaal (HenK) is een praktisch antwoord op de steeds groter wordende ongelijkheid. HenK richt zich op het democratiseren van bestaande en bewezen economische systemen, zoals kamerbewoning en de financiering daarvan.

Het concept

Uit huis gaande kinderen gaan meestal ‘op kamers’. Die huren ze. Huren kost echter meer dan bezitten en past daarom vooral bij incidentele gebruik zoals huurski’s, -auto, -appartement of -boot tijdens vakanties. Huren voor langere tijd is dus een dure oplossing, zeker voor wonen en een luxe die niet past bij de doelgroep die min of meer gedwongen worden een woning of kamer te huren.

 • Gek dat wij onze maatschappij zo hebben ingericht dat onze kinderen en één derde van onze bevolking (sociale woningbouw) die duurste woon vierkante meters structureel en zo lang laten huren.
 • Wat ook raar is dat wij mensen die hun eerste huis willen kopen starters noemen. Deze medeburgers zijn fout gelabeld. Zij hebben namelijk al een woonhistorie van jaren lange (kamer)huur achter de rug.
 • Middels aflossing en onderhoud kunnen bewoners wel kapitaal opbouwen.

Het Win- Woonmodel

Om ons doel te realiseren is kapitaal nodig voor aanschaf van woningen. Nederlandse huishoudens hebben gezamenlijk 370 Miljard aan spaarvermogen waar amper rente op wordt ontvangen.
Door spaarders te verenigen om woningen te kopen waar de kamerbewoners een redelijke rente voor betalen creëren we een win-win oplossing, of te wel een win- woonmodel. Particulieren bundelen hun vermogen in winverenigingen en kamerbewoner vormen woonverenigingen. De winverenigingen kopen woningen en blijven juridisch eigenaar van de woningen. De leden van de winverenigingen krijgen een redelijke rente vergoeding op hun inleg en een jaarlijkse aflossing van 3,3% van hun inleg. De woonvereniging wordt economische eigenaar van een woning, gefinancierd door de persoonlijke leningen van haar leden, de kamerbewoners. Kamer bewoners betalen een hogere rente vergoeding aan de winvereniging dan de leden van de winvereniging krijgen. Het verschil in rente wordt gebruikt om de kosten van de winvereniging te dekken.

Middel en Doel

Het middel is eigenaarschap. Het doel is de mogelijkheid bieden om kapitaal op te bouwen en:

 • maakt burgers verantwoordelijk voor en daardoor betrokken bij hun directe leefomgeving
 • beperkt de maandlasten waardoor er meer geld anders te besteden is
 • zorgt voor grotere zelfredzaamheid en eigenwaarde van een nieuwe groep medeburgers.
 • en voor persoonlijk kapitaalopbouw, dat mens en maatschappij robuuster maakt in tijden van krapte.

De woonvereniging en haar leden, de bewoners


De bewoners zullen in verenigingsverband het economisch eigenaarschap over het huis aanvaarden en daarmee verantwoordelijk zijn voor alle economische en/of financiële implicaties zoals onder ander belasting, rente, aflossing, verzekering en onderhoud. De woonvereniging:

 • plant de onderhoudswerkzaamheden (kleine reparaties en jaarlijks onderhoud, enz.)
 • bepaalt welk werk wordt uitbesteed aan professionals of zelf wordt gedaan (mogelijk met behulp van ouders/eigen netwerk)
 • het bestuur van de woonvereniging wordt gevormd door de bewoners die de maandelijkse kosten van de vereniging dragen.
 • Wanneer een bewoner vertrekt, wordt het opgebouwd vermogen (de aflossing) uitgekeerd en zal voor de nieuwe bewoner een aanvulling op de lening worden aangegaan. Bij achterstallig onderhoud zal het moeilijk worden een opvolger voor de kamer te vinden. Goed onderhoud loont dus.

De winvereniging en haar leden

De woning is juridisch in bezit van een winvereniging. De kamerbewoners financieren de woning gezamenlijk middels een persoonlijke lening bij de winvereniging en bouwen vermogen op door de maandelijkse aflossing op de lening en degelijk onderhoud. Leden van de winvereniging ontvangen dus maandelijks rente en een aflossing op hun ingelegd kapitaal. Elke maand worden zij steeds minder eigenaar van de woning, totdat er weer een nieuwe bewoner geld nodig heeft en de kamer weer tot de volledige waarde moet worden gefinancierd.
Per kamer mutatie zal de staat van de woning weer worden vastgelegd aan de hand van het onderhoudsplan dat welke woonvereniging dient bij te houden. De winvereniging is enkel juridisch eigenaar van de woning. Alle economische en/of financiële implicaties van de woning zijn voorde woonvereniging.

De uitdaging

Zo simpel als het concept klinkt, zo weerbarstig verwachten wij dat de implementatie in de praktijk zal zijn. Want HenK wil het concept als mainstream nationaal introduceren.
Wij verwachten dat, ondanks het feit dat jongeren in de afgelopen decennia al aangetoond hebben  de panden waar zij in verblijven ook te financieren, er veel energie nodig zal zijn om het financieringsconcept en eigendomsgedachte mogelijk te maken. Anno maart 2020 zijn we al ver met de voorbereidingen voor de eerste pilot met een winvereniging en woonvereniging. Omdat nu al van woningkopers inbreng van eigen kapitaal wordt geëist, lijkt het concept van HenK eerder het ei van Columbus dan enkel een goed idee.

inhoudsopgave