Waar wonen winnen wordt

Door eigenaarschap in plaats van huren

HenK actueel

amsterdam, europe, walk

Visie op kamerbewoning

Uit huis gaande kinderen gaan meestal ‘op kamers’. Die huren zij. Maar huren is iets extra’s, een luxe zoals huurski’s, -auto, -appartement of -boot tijdens de vakantie. Dat is goed voor een tijdelijke situatie, maar een dure oplossing voor langere tijd.

Visie op de sociale woonsector

Het bestaansrecht van de sociale woonsector is gestoeld op het absolute vertrekpunt dat de minst vermogende medemensen ook recht hebben op goede huisvesting. De sociale woonsector vervult die functie al meer dan 150 jaar met verve. 

Corona maatregelen huishoudens

Naar aanleiding van de recente ontwikkeling is vanuit overheidswege een pakket maatregelen afgekondigd om de economische gevolgen van de coronavirus te beperken. De fiscus zal zich bijvoorbeeld soepel opstellen. Verder verruimt het kabinet enkele regelingen; deze zullen bedrijven helpen de extra lasten ten gevolge van de pandemie te verlichten…

Uit de media