Visie op kamerbewoning

Het concept

Uit huis gaande kinderen gaan meestal ‘op kamers’. Die huren zij. Maar huren is iets extra’s, een luxe zoals huurski’s, -auto, -appartement of -boot tijdens de vakantie. Dat is goed voor een tijdelijke situatie, maar een dure oplossing voor langere tijd.

  • Gek dat wij onze maatschappij zo hebben ingericht dat onze kinderen en één derde van onze bevolking (sociale woningbouw) die duurste woon vierkante meters structureel en zo lang laten huren.
  • Wat ook raar is dat wij mensen die hun eerste huis willen kopen starters noemen. Zij hebben namelijk al een woonhistorie van jaren lange (kamer)huur achter de rug.
  • Middels aflossing en onderhoud kunnen bewoners kapitaal opbouwen en hun dank uiten door een redelijke rente vergoeding te betalen.
  • HenK wil helpen bij een eerlijke start op de woningmarkt. HenK wil het mogelijk maken dat jongeren die uit huis gaan een woonvereniging oprichten of toetreden tot een bestaande woonvereniging.

Het Huis
De woonvereniging bezit het huis en is verantwoordelijk voor de daarbij behorende maandelijkse kosten (belasting, rente, aflossing en onderhoud).
De woonvereniging:

  • plant de onderhoudswerkzaamheden  (kleine reparaties en jaarlijks onderhoud, enz.)
  • bepaalt welk werk wordt uitbesteed aan professionals of zelf wordt gedaan (mogelijk met behulp van ouders)
  • het bestuur van de woonvereniging wordt gevormd door de bewoners die de maandelijkse kosten van de vereniging dragen.

Het Kapitaal

De voorfinanciering van de woning zal deels met maatschappelijk geld, deels door banken en waar mogelijk (deels) door ouders gebeuren.

Net als bij wooncoöperaties en wooncorporaties zijn de bewoners geen eigenaar van de woning,  maar anders dan bij genoemde instellingen bouwen de bewoners van de woonverenigingen vermogen op door de maandelijkse aflossing op de voorfinanciering en degelijk onderhoud. Wanneer een bewoner vertrekt, wordt het opgebouwd vermogen (de aflossing) uitgekeerd en zal voor de nieuwe bewoner een aanvulling op de lening worden aangegaan.

Middel en Doel
Het middel is het eigenaarschap en het beheer over de woning. Het doel is een eerlijke verdeling van welvaart en maakt:

  • burgers verantwoordelijk voor en daardoor betrokken bij hun directe leefomgeving,
  • beperkt de maandlasten waardoor er meer geld anders te besteden is,
  • grotere zelfredzaamheid en eigenwaarde van een nieuwe groep medeburgers.

De uitdaging
HenK wil het concept als mainstream methode nationaal introduceren. We verwachten dat, ondanks het feit dat jongeren in de afgelopen decennia al aangetoond hebben  de panden waar zij in verblijven ook te financieren, er veel energie nodig zal zijn om het financieringsconcept en eigendomsgedachte mogelijk te maken.
Partijen zoals gemeenten en banken zullen deze vorm van woningfinanciering eerst moeten gaan omarmen. Omdat er geluiden zijn dat in de nabije toekomst van kopers steeds meer eigen kapitaal inbreng geëist kan word bij de aanschaf van hun koopwoning, is het concept van HenK eerder het ei van Columbus dan enkel een goed idee.