Corona maatregelen huishoudens

 

Groningen, 16 maart 2020, PDF Download

Nederlandse huishoudens zullen ook de financiële gevolgen ondervinden van het coronavirus.

Naar aanleiding van de recente ontwikkeling is vanuit overheidswege een pakket maatregelen afgekondigd om de economische gevolgen van de coronavirus te beperken. De fiscus zal zich bijvoorbeeld soepel opstellen. Verder verruimt het kabinet enkele regelingen; deze zullen bedrijven helpen de extra lasten ten gevolge van de pandemie te verlichten.

Ook Nederlandse huishoudens zullen de financiële gevolgen van het coronavirus ondervinden. Veel werkenden zullen op non-actief worden gesteld of krijgen te maken met een andere vorm van inkomensderving. Daarnaast zal iedereen te maken krijgen met hogere kosten. Nu al zijn er immers signalen van opdrijving. Het thuis houden van kinderen levert ook extra kosten op.

Naast de focus van de overheid op de continuïteit van de economie en het beschermen van het bedrijfsleven vraagt HenK (Huis en Kapitaal) aandacht voor huishoudens. Ook hun ‘micro-economie’ komt in een crisis. Tegenover een verminderd inkomen staan nog steeds hun reguliere maandlasten zoals huur en aflossingen op leningen en hypotheek. Dit komt bovenop de extra kosten ten gevolgen van de crisis.

HenK verzoekt de overheid om in dat licht de volgende maatregel voor onbepaalde

tijd in te stellen:
1. Burgers worden vrijgesteld van de verplichting van aflossing op hypotheken en leningen. De termijnen van deze contracten worden verlengd met de duur van deze crisismaatregel.

2. Huurders krijgen per direct een huurverlaging van 30% van de huur. Dit bedrag is gebaseerd op 3,3 % van de WOZ-waarde van de bewoonde woning, (gelijk aan de maandelijkse aflossingssom waarmee in 30 jaar een hypotheek terugbetaald dient te worden). Maatregel 2 is een verschuiving van maatregel 1; de lastenverlaging voor de woningeigenaar, naar een (tijdelijke) huurverlaging voor de huurder.

Het voorstel is via deze link te downloaden.