Visie op de sociale woonsector

Het bestaansrecht van de sociale woonsector is gestoeld op het absolute vertrekpunt dat de minst vermogende medemensen ook recht hebben op goede huisvesting. De sociale woonsector vervult die functie al meer dan 150 jaar met verve. Echter kent de sector de volgende negatieve verschijnselen:
A. Scheefwoners, die vaak wel uit de sector willen maar dat domweg niet meer kunnen. Ook bestaat er het fenomeen dat bewoners zich thuis voelen in een wijk en daar graag willen    blijven wonen. Dat zou moeten kunnen.
B. Verloedering van wijken met veel sociale huurwoningen en gettovorming op de loer.
C. En de recente ontwikkeling dat corporatiewoningen worden opgekocht door investeerders.

Concept
Met haar concept meent HenK deze randverschijnselen op te lossen door verantwoordelijkheden en taken direct bij bewoners-die-het-kunnen-en-willen-dragen neer te leggen. Deze bewoners kunnen naast het bewonen van een goed onderhouden woning, ook financieel groeien door het economisch eigendom van de woning te aanvaarden. De wooncorporaties hebben een belang in het succesvol en op maat bedienen van bewoners en doorgroei van haar bewoners. Het maatschappelijk belang is om gezonde, leefbare wijken te realiseren waar bewoners prettig kunnen leven en zich kunnen ontwikkelen.

Uitgangspunten
Dit zijn de hoofdlijnen. Het is aan de partijen in de sector deze verder uit te werken.
1. Doel van het concept is bewoners persoonlijke groei te bieden door de keuze economisch eigenaarschap over hun woning te accepteren. Bewoners die de keuze niet kunnen maken, kunnen gebruik blijven maken van de bestaande diensten van de corporaties.
2. Door de keuze voor economisch eigenaarschap verkrijgt de bewoner de verantwoordelijkheid over de woning. Rente, aflossing, onderhoud en belastingen zijn voor rekening van de bewoner ondanks dat het (juridische) eigenaarschap van de woning bij de coöperatie blijft. De bewoner spaart met investeringen in de eigen woning door onderhoud en aflossing.
3. De coöperatie wordt door de overheid en belastingdienst niet meer als eigenaar aangeslagen voor de betreffende woning. Dit is bewerkstelligd door de status ’juridisch’ eigendom.
4. De coöperatie verzorgt wel de financiering van de woning conform de marktwaarde van deze woning en volgens dezelfde gunstige regeling en voorwaarden die zij voor haar ‘eigen’ woningen of de rest van de woningen hanteert.
5. Deelname van dit plan is beperkt in jaren (10?) en hoogte van het te sparen kapitaal (20% van de woningwaarde?). Hierna wordt het HenK-plan afgerond. Als de bewoner de woning niet koopt en blijft huren worden de maandpremies weer als huur geïnd door de corporatie en valt de woning weer volledig (economisch en juridisch) onder het regime van de corporatie.
6. Het opgebouwde kapitaal wordt uitgekeerd:
    – bij overname van de sociale woning door financiering uit
de reguliere markt,
    – bij aanschaf van een woning in de vrije sector,
    – bij pensionering of overlijden.

AT5 interview (14 oktober 2019) met Gerard Schuitemaker van Actiegroep Niet Te Koop (https://www.facebook.com/NietteKoopAmsterdam/) over de bezetting van Borgerstraat 75 (Amsterdam), een sociale huurwoning die woningcorporatie Stadgenoot in de verkoop wilt doen.