Maak kapitaal lucratiever!

Vandaag 1 juli gaf de Volkskrant meer inzicht in de verdeling van kapitaal in Nederland. 

Het is nog erger dan we dachten. De rijkste 1 procent van de huishoudens bezit volgens nieuwe schattingen niet een kwart, maar een derde van al het private vermogen.
Deze informatie kwam precies in de week dat HenK mocht aanschuiven bij enkele Groningse ondernemers voor eventuele financiering van het woon winmodel. Men viel eigenlijk al over het doel ‘eerlijke verdeling van welvaart’. “Dus is het nog niet eerlijk?”, was de vraag.

Dat het juist voor lokale ondernemers lucratiever is om voor bewoners meer bestedingsruimte te creëren door van huur naar huurkoop te gaan, zakte niet echt in bij onze lokale magnaten. Hierop anticiperend hebben wij onze doelstelling ‘eerlijke verdeling van welvaart’  veranderd in ‘lucratiever voor iedereen’.  Bottom line is dat de rijkste 1% geen extra kleding en voeding koopt bij de lokale middenstand als hun vermogen verder stijgt. Meer bestedingsruimte bij de minst vermogende doet dat wel.

Meer woningbezit is lucratief voor iedereen. De financiële gevolgen van het 35 jaar lang bewonen van een koopwoning of een huurwoning van € 150.000 zie je hieronder. Voor de indexatie is 1% per jaar aangehouden voor zowel de huur als de prijs van de koopwoning. Er is gerekend met een lineaire hypotheek voor de koopwoning met een rente van 2%, afgelost in 30 jaar. Het onderhoud van de koopwoning is 0,5% per jaar van de geïndexeerde waarde.


X-as: loop der jaren, van nul tot 35 jaar.

Grafiek links: De groene lijn geeft weer het eigen vermogen van de koper. Na 30 jaar is het koophuis afgelost en loopt de waarde gestaagd op. De huurder heeft na 35 jaar echter twee keer de waarde van de woning in huur betaald zonder zelf vermogen op te hebben gebouwd.

Grafiek rechts: De rode lijn geeft aan dat na tien jaar de maandlasten van koop lager zijn dan huur. Tot het 30-tigste jaar loopt dat verschil in maandlasten op tot € 291 per maand. In het 35e jaar verhouden de maandlasten zich € 85 voor onderhoud van het koophuis tegen € 842 huur voor de huurwoning. De huurder heeft dan 10 keer zoveel maandlasten dan de koper!

Door kamerbewoning met het woon-winmodel te faciliteren kan per levensfase stapsgewijs eigenvermogen worden opgebouwd en zijn er geen hoge maandlasten in de eerste jaren zoals in dit voorbeeld wel het geval is.

Nederland kende in 2018 3,3 miljoen huurders. Als 70% van hen in een huurkoop programma zou kunnen stappen levert dat op den duur 5,5 miljard aan extra consumptieve bestedingen op jaarbasis op als we rekenen met gemiddeld € 200,- aan extra maandbestedingen. Dat is 12% van wat jaarlijks aan voedings- en genotmiddelen wordt besteed en dus ook lucratief voor de locale ondernemers die hierdoor meer omzet kunnen verwachten.

Het woon winmodel ligt momenteel ter validatie bij enkele instituten en zal in een pilot nader worden uitgewerkt. Zij die interesse hebben voor zowel de validatie als de pilot kunnen contact opnemen via info@huisenkapitaal.nl

Wil je op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen van HenK, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest